Financial Life Planning

Avís Legal

Dades Identificatives

FINANCIAL LIFE PLANNING SL és titular i responsable de l’explotació, gestió i funcionament del lloc web www.flpconsult.com, amb les següents dades identificatives:

  • Identitat: FINANCIAL LIFE PLANNING SL – d’ara endavant FLP -.
  • CIF: B-66232562
  • Adreça: Carrer Passeig, 25 1er 3a
  • Població: Castellar del Vallès
  • Codi postal: 08211
  • Correu electrònic: info@flpconsult.com
  • Inscrita al Registre Mercantil

Objecte

El prestador, responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document amb l’objectiu de complir les obligacions establertes per la Directiva 2002/58/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de juliol de 2012, i informar tots els usuaris del lloc web sobre les condicions d’accés i ús a la pàgina www.flpconsult.com, de la qual és titular FLP.

L’objectiu del lloc web és proporcionar als usuaris informació sobre les activitats de l’entitat i mantenir-los informats sobre les novetats i notícies a nivell empresarial.

Tota persona que accedeixi al lloc web assumeix el paper d’usuari i es compromet a observar i complir estrictament les disposicions establertes en aquest document, així com qualsevol altra disposició legal aplicable. L’accés al lloc web implica l’acceptació de les condicions establertes en aquest avís legal.

El prestador es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació i textos legals del lloc web, sense obligació de preavís o notificació als usuaris. Es considera que aquestes obligacions es compleixen amb la publicació dels canvis al lloc web del prestador. Si no accepteu les condicions d’accés i ús, us recomanem que no utilitzeu aquest lloc web ni el seu contingut.

Ús del lloc web

L’ús del lloc web és gratuït i la seva visualització no requereix cap registre ni subscripció prèvia.

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del lloc web, així com de la informació sobre els seus serveis i activitats. És responsable de complir les lleis i reglaments vigents i les regles aplicables a l’ús dels productes i aplicacions.

No obstant això, es prohibeix l’ús del lloc web contrari a la bona fe, en particular, però no de manera exhaustiva: la utilització contrària a la normativa andorrana o que infringeixi els drets de tercers; la publicació o transmissió de continguts violents, obscens, abusius, il·legals, racistes, xenòfobs o difamatoris; alterar o intervenir fraudulentament pàgines web personals o correus electrònics, o sistemes d’altres usuaris o tercers sense l’autorització corresponent; l’ús de craques, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri els drets de propietat intel·lectual de tercers; la recollida o ús de dades personals d’altres usuaris sense el seu consentiment exprés o contravenint les disposicions de la Llei Qualificada 29/2021 de protecció de dades personals; l’ús del servidor de correu, domini i adreces de correu electrònic amb finalitats de correu no desitjat, bombardeig de correu, suplantació d’identitat, frau sota custòdia de tercers, estafa 419, pharming, difusió de virus (troians, etc.) o qualsevol altra activitat amb ànim fraudulent o delictiu.

Queda expressament prohibit accedir, modificar o visualitzar la configuració, estructura i arxius dels servidors del lloc web. En cas de problemes causats als servidors i sistemes de seguretat del lloc web com a resultat d’una negligència de l’usuari, aquest respondrà civil i penalment segons correspongui. L’usuari ha de respectar els estàndards tècnics establerts pel lloc web en l’administració i desenvolupament dels productes utilitzats per evitar un ús indegut que afecti els servidors i perjudiqui els drets d’altres usuaris.

A més, es compromet a no utilitzar els continguts amb finalitats il·lícites, prohibides en aquest text, que puguin causar danys, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir l’ús dels continguts per altres usuaris o qualsevol altre usuari d’internet (Hardware i Software).

Limitació de responsabilitat

FLP es desvincula de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis produïts o que puguin derivar-se de l’ús de la informació, el contingut del lloc web i els programes que conté, que podrien ocasionar, entre d’altres, errors u omissions en el contingut, falta de disponibilitat del lloc web o la transmissió de virus o programes maliciosos, tot i haver pres totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

La informació a la pàgina web és vigent a la data de la seva última actualització, i FLP no garanteix l’absència d’errors en l’accés al lloc web o en el contingut, però prendrà les mesures pertinents per corregir-los o actualitzar-los tan aviat com es detectin.

FLP es reserva el dret de modificar i actualitzar la informació del lloc web, la presentació i la configuració, així com les condicions d’accés, sense previ avís i en qualsevol moment. Així mateix, FLP es reserva el dret de modificar o eliminar total o parcialment els continguts del lloc web o restringir-ne l’accés. En cas que sigui necessari realitzar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, FLP es reserva el dret de suspendre temporalment i sense previ avís l’accés al lloc web o la prestació o cancel·lació dels serveis, procurant informar els usuaris sempre que sigui possible.

Seguretat en les comunicacions electròniques

FLP aplica les mesures tècniques i de gestió adequades per garantir la seguretat de les comunicacions i transaccions que es realitzen a través del portal web, segons l’estat de la tecnologia i en consonància amb la tipologia de transaccions i serveis oferts als usuaris.

Enllaçat des del lloc web

Des del lloc web del client, es pot redirigir a continguts de llocs web de tercers. Atès que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers als seus llocs web, no assumeix cap responsabilitat sobre aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pugui contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, retirant immediatament la redirecció al lloc web i informant les autoritats competents sobre el contingut en qüestió.

La inclusió d’enllaços en altres portals no implica, en cap cas, una associació entre FLP i els titulars dels llocs web enllaçats. FLP no assumeix cap responsabilitat directa o indirecta pel que fa a la legalitat, veracitat, utilitat, qualitat o fiabilitat dels serveis i continguts propietat de tercers o gestionats o controlats per aquests, malgrat que es pugui accedir-hi a través del lloc web.

A efectes legals, es considera que qualsevol relació contractual o extracontractual que l’usuari estableixi amb tercers mitjançant el lloc web es realitza exclusivament entre l’usuari i els tercers.

L’usuari accepta que FLP no té cap responsabilitat pels danys o perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin causar a causa de les negociacions, converses o relacions contractuals o extracontractuals entre l’usuari i tercers contactats mitjançant el lloc web.

L’usuari ha de prendre coneixement de les indicacions, avisos o advertiments legals que els llocs web de tercers puguin establir per al seu ús.

Enllaçant des d’altres llocs web:

Tercers que vulguin incloure enllaços a aquest lloc web han de complir amb la legislació vigent i no poden allotjar continguts inadequats, il·lícits, pornogràfics, violents, etc.

En cap cas, FLP serà responsable del contingut del lloc web que enllaça, ni promourà, garantirà, supervisarà ni recomanarà els seus continguts.

Si el lloc web enllaçant incompleix algun dels aspectes abans esmentats, haurà de suprimir l’enllaç de forma immediata.

Protecció i tractament de dades personals i galetes

D’acord amb els requisits de la Llei 29/2021, de 28 d’octubre, de Protecció de Dades Personals, i els reglaments que la desenvolupen, es comunica als usuaris d’aquest lloc web que les dades personals facilitades a FLP seran tractades segons les finalitats i condicions establertes en el seu Registre d’Activitats de Tractament. Es pot consultar la Política de Privadesa que regeix el lloc web.

D’acord amb la normativa vigent, FLP informa que els usuaris tenen drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació de tractament, com es reconeix en la legislació corresponent.

Desplaça cap amunt
Com et podem ajudar?
Com et podem ajudar?
Com et podem ajudar?